CONVOCATORIA DE AXUDAS Á PRODUCIÓN ESCÉNICA

A Vicerreitoría de Comunicación, Cultura e Servizos convoca anualmente unhas axudas á produción escénica.

As agrupacións ou persoas que presenten os seus proxectos deben estar inscritas no rexistro de compañías escénicas independentes da USC.

http://www.usc.es/gl/servizos/cultura/rexistrocompesc.html

 

CURSO ACADÉMICO 2019 – 2020

http://www.usc.es/gl/servizos/cultura/convaxudas.html

 

CURSO ACADÉMICO 2018 – 2019

Convocatoria-Axudas-Teatro-Danza-2019FICHA AXUDAS 2019

http://www.usc.es/gl/servizos/cultura/convaxudas.html