CONVOCATORIA

As compañías teatrais do sistema universitario galego, e nomeadamente as da USC, están convidadas cada ano a presentaren os seus traballos no marco da Mostra de Teatro Universitario de Galicia, que ten lugar na segunda quincena do mes de abril.

O prazo de presentación de proxectos remata na primeira semana do mes de febreiro.

19º-MOSTRA-DE-TEATRO-CARTELweb_02