Cando chega decembro, de Manuel Lourenzo (1993 – 1994)

Reparto:
SIBILA Mónica Camaño
COCONUT J. Pablo Rodríguez
OLAV Artur Trillo
AHMED Ángel Lourido
VIRXE 1 Mª Reyes Rodríguez
VIRXE 2 Inés Umía
VIRXE 3 Ana Carreira
ANA Begoña Chouciño
BRIGITTE Carme Calvo
EUROPA Yolanda Colmenero
PETER Francisco Singul
CÍSTER Manuel A. Pereira
CAROLINA Rita Cabezas
DOUTOR X. Carlos Mexuto
EFEBO, DIRECTOR Rubén Ruibal

Ficha artística:
DESEÑO DE ESCENOGRAFÍA
E ATREZZO Marcelino de Santiago “Kukas”
REALIZACIÓN DE ESCENOGRAFÍA
E ATREZZO Marcelino de Santiago “Kukas”, Xavier Estévez
MÚSICA Baltasar Patiño
GRABACIÓN MUSICAL Matarile Teatro
COSTOREIRA María Gaiteiro
DESEÑO DE ILUMINACIÓN Manuel Romaniega, Roberto Salgueiro
TÉCNICO DE ILUMINACIÓN Manuel Romaniega
DESEÑO CARTEL Marcelino de Santiago “Kukas”
ASISTENTE DE DIRECCIÓN Xurxo Domonte
VERSIÓN ESCÉNICA,
DRAMATURXIA E DIRECCIÓN Roberto Salgueiro