CONDICIÓNS DE ACCESO

CONDICIÓNS DE ACCESO (2020 – 2021)

Para acceder á escola de teatro é necesario presentarse a unhas probas que se realizarán os días 28, 29 e 30 de setembro, a partir das 18,00 horas,  na sala de teatro Roberto Vidal Bolaño.

Despois deste proceso e de quedar prazas libres, o criterio de acceso será o de rigorosa orde de inscrición na matrícula, aberta desde o día 9 de outubro. Este día farase público o número de prazas libres que puidesen quedar.

MATRÍCULA 2020-2021

Prazas

DIRECCIÓN 1º   (4 prazas)

DIRECCIÓN 2º

INTERPRETACIÓN 1º   (8 prazas)

INTERPRETACIÓN 2º

*De ser necesario dobraranse os grupos de traballo.

Prezos comunidade universitaria.

CURSO COMPLETO (3 módulos): 180 euros (1º prazo: 100 / 2º prazo: 80)*

Prezo de cada MÓDULO: 100 euros

Taxa xeral

CURSO COMPLETO (3 módulos): 330 euros (1º prazo: 180 / 2º prazo: 150)*

Prezo de cada MÓDULO: 130 euros

Datas de matrícula

Desde o día 5 de outubro, na Área de Cultura da USC. Para formalizar a matrícula debes dirixirte ao teléfono 881 81 10 18 ou ao enderezo electrónico: “area.cultura@usc.es”.

*1º prazo antes do día 13 de outubro de 2020 / 2º prazo antes do día 22 de xaneiro de 2021

Espazos de formación

Todos os cursos desenvolveranse na sala Roberto Vidal Bolaño (Campus Vida), coa excepción do Módulo I de Interpretación 1, que se impartirá na sala Luísa Cuesta (Residencia Universitaria “Burgo das Nacións”)