CONDICIÓNS DE ACCESO

Para matricularse na escola de teatro é necesario presentarse a unhas probas de acceso (días 17 e 18 desde as 18,00h e día 19 desde as 19,30h / setembro) na sala Roberto Vidal Bolaño.

Despois deste proceso e de quedar prazas libres, o criterio de acceso será o de rigorosa orde de inscrición na matrícula, aberta desde o día 24 de setembro. Este día farase público o número de prazas libres que puidesen quedar.

 

MATRÍCULA 2018-2019

 

Prazas

DIRECCIÓN 1º   (4 prazas)

DIRECCIÓN 2º

INTERPRETACIÓN 1º   (14 prazas)

INTERPRETACIÓN 2º

 

Prezos comunidade universitaria.

CURSO COMPLETO (3 módulos): 180 euros (1º prazo: 100 / 2º prazo: 80)*

Prezo de cada MÓDULO: 100 euros

Taxa xeral

CURSO COMPLETO (3 módulos): 330 euros (1º prazo: 180 / 2º prazo: 150)*

Prezo de cada MÓDULO: 130 euros

Datas de matrícula

Desde o día 24 de setembro, na Área de Cultura da USC (Casa da Balconada, Rúa Nova, 6).

*1º prazo antes do día 3 de outubro de 2017 / 2º prazo antes do día 11 de xaneiro de 2018

(NOTA. Terán prioridade as matrículas realizadas polo curso completo)

 

Espazos de formación

Os cursos desenvolveranse na sala Roberto Vidal Bolaño (Campus Vida), coa excepción do Módulo I de Interpretación, que se impartirá na sala Luísa Cuesta (Residencia Universitaria “Burgo das Nacións”)