CONDICIÓNS DE ACCESO

CONDICIÓNS DE ACCESO (2019 – 2020)

Para acceder á escola de teatro é necesario presentarse a unhas probas que se realizarán os días 16, 17 e 18 de setembro, a partir das 18,00 horas,  na sala Roberto Vidal Bolaño.

Despois deste proceso e de quedar prazas libres, o criterio de acceso será o de rigorosa orde de inscrición na matrícula, aberta desde o día 23 de setembro. Este día farase público o número de prazas libres que puidesen quedar.

 

MATRÍCULA 2019-2020

 

Prazas

DIRECCIÓN 1º   (4 prazas)

DIRECCIÓN 2º

INTERPRETACIÓN 1º   (14 prazas)

INTERPRETACIÓN 2º

 

Prezos comunidade universitaria.

CURSO COMPLETO (3 módulos): 180 euros (1º prazo: 100 / 2º prazo: 80)*

Prezo de cada MÓDULO: 100 euros

Taxa xeral

CURSO COMPLETO (3 módulos): 330 euros (1º prazo: 180 / 2º prazo: 150)*

Prezo de cada MÓDULO: 130 euros

Datas de matrícula

Desde o día 23 de setembro, na Área de Cultura da USC (Casa da Balconada, Rúa Nova, 6).

*1º prazo antes do día 3 de outubro de 2019 / 2º prazo antes do día 10 de xaneiro de 2020

(NOTA. Terán prioridade as matrículas realizadas polo curso completo)

 

Espazos de formación

Os cursos desenvolveranse na sala Roberto Vidal Bolaño (Campus Vida), coa excepción do Módulo I de Interpretación 1, que se impartirá na sala Luísa Cuesta (Residencia Universitaria “Burgo das Nacións”)