CONDICIÓNS DE ACCESO

CONDICIÓNS DE ACCESO (2021 – 2022)

Para acceder á escola de teatro é necesario presentarse a unhas probas que se realizarán os días 13, 14 e 15 de setembro, a partir das 18,00 horas,  na sala de teatro Roberto Vidal Bolaño.

Despois deste proceso e de quedar prazas libres, o criterio de acceso será o de rigorosa orde de inscrición na matrícula, aberta desde o día 21 de setembro. Este día farase público o número de prazas libres resultantes.

MATRÍCULA 2021-2022

Prazas

DIRECCIÓN 1º   (5 prazas)

DIRECCIÓN 2º

INTERPRETACIÓN 1º   (10 prazas)

INTERPRETACIÓN 2º

(De ser necesario dobraranse os grupos de traballo)

Prezos comunidade universitaria.

CURSO COMPLETO: 180 euros (1º prazo: 100 / 2º prazo: 80)*

Taxa xeral

CURSO COMPLETO: 330 euros (1º prazo: 180 / 2º prazo: 150)*

Datas de matrícula

Desde o día 21 de setembro, na Área de Cultura da USC. Para formalizar a matrícula debes dirixirte ao teléfono 881 81 10 18 ou ao enderezo electrónico: “area.cultura@usc.gal”.

*1º prazo antes do día 28 de setembro de 2021 / 2º prazo antes do día 24 de xaneiro de 2022

Espazos de formación

Todos os cursos desenvolveranse na sala Roberto Vidal Bolaño (Campus Vida), coa excepción do Módulo I de Interpretación 1, que se impartirá na sala Luísa Cuesta (Residencia Universitaria “Burgo das Nacións”).

En calquera caso, os espazos de formación estarán suxeitos a cambios de ubicación segundo estableza en cada momento a “Guía de actuación fronte á COVID-19 da USC”.