INTERPRETACIÓN 2º. PROGRAMA

Durante este segundo ano o traballo vai dirixido a consolidar a autonomía escénica do alumno, desde o punto de vista interpretativo e dramatúrxico.

O obxectivo principal é a toma de conciencia do corpo como ferramenta primeira, materia da que parte o son e que xera unha partitura no seu movemento escénico. Ritmo, melodía e escoita convértense en conceptos centrais do noso traballo.

Ao longo deste curso participan tamén diversos profesionais para tratar aspectos fundamentais da voz, do corpo e da dramaturxia e desenvólvense diversas actividades paralelas.

Datas e horarios a convir. Traballo personalizado.

Total horas lectivas: 175