DIRECCIÓN 2. PROGRAMA

No 2º ano as alumnas e alumnos de Dirección traballan na montaxe dun espectáculo e atenden todas as vertentes do mesmo: reparto, espazos escénico e sonoro, iluminación…

No curso académico 2020 – 2021 o texto de referencia é “La casa de la fuerza”, de Angélica Liddell.