INTERPRETACIÓN

Ao finalizar o curso académico realízase unha avaliación en común cos grupos de traballo e tamén outra persoal, onde se comentan e contrastan diferentes aspectos do desenvolvemento do programa.

Por outra parte, desde o curso académico 2017 – 2018 entrégase ao alumnado unha enquisa para que avalíe, cunha puntuación entre o 1 e o 4, diferentes aspectos relativos á organización e docencia do programa.

HISTÓRICO AVALIACIÓNS

CURSO ACADÉMICO 2021 – 2022

( 1-Mal                2- Normal                3-Ben                4-Moi ben )

Aspectos xerais:      2,9     

1.1. Organización e coordinación da actividade               1234 3,2
1.2. Horario do curso                                                            1234 3
1.3. Prezo da matrícula                                                         1234 3,2
1.4. Estado das instalacións1234 1,7
1.5. Acceso ás instalacións1234 3,7

Docencia:     3,6

2.1. Correspondencia entre as expectativas e os resultados acadados1234 3,5
2.2. Interese dos contidos traballados1234 3,5
2.3. Aportación á túa formación1234 3,7
2.4. Contacto co profesorado1234 3,7

CURSO ACADÉMICO 2019 – 2020

( 1-Mal               2- Normal                3-Ben               4-Moi ben )

Aspectos xerais: 3,7

1.1. Organización e coordenación da actividade

1

2

3

4

4

1.2. Horario do curso

1

2

3

4

3,5

1.3. Prezo da matrícula

1

2

3

4

3,5

1.4. Estado das instalacións

1

2

3

4

4

1.5. Acceso ás instalacións

1

2

3

4

3,5

Docencia: 4

2.1. Correspondencia entre as expectativas e os resultados acadados

1

2

3

4

4

2.2. Interese dos contidos traballados

1

2

3

4

4

2.3. Aportación á túa formación

1

2

3

4

4

2.4. Contacto co profesorado

1

2

3

4

4

CURSO ACADÉMICO 2018 – 2019

( 1-Mal     2- Normal     3-Ben     4-Moi ben )

  • Aspectos xerais:          3,3  
1.1. Organización e coordinación da actividade12343,6
1.2. Horario do curso12343,3
1.3. Prezo da matrícula12343
1.4. Estado das instalacións12342,9
1.5. Acceso ás instalacións12343,6
  • Docencia:     3,6
2.1. Correspondencia entre as expectativas e os resultados acadados12343,4
2.2. Interese dos contidos traballados12343,5
2.3. Aportación á túa formación12343,6
2.4. Contacto co profesorado12344
2.5. Outros (especificar)1234 

CURSO ACADÉMICO 2017 – 2018

( 1-Mal     2- Normal     3-Ben     4-Moi ben )

  • Aspectos xerais:      3,4
1.1. Organización e coordinación da actividade12344
1.2. Horario do curso12343,7
1.3. Prezo da matrícula12343,7
1.4. Estado das instalacións12343
1.5. Acceso ás instalacións12343
  • Docencia:    3,7
2.1. Correspondencia entre as expectativas e os resultados acadados12343,7
2.2. Interese dos contidos traballados12343,7
2.3. Aportación á túa formación12343,7
2.4. Contacto co profesorado12344
2.5. Outros (especificar)1234