INTERPRETACIÓN

Ao finalizar o curso académico realízase unha avaliación en común cos grupos de traballo e tamén outra persoal, onde se comentan e contrastan diferentes aspectos do desenvolvemento do programa.

Por outra parte, desde o curso académico 2017 – 2018 entrégase ao alumnado unha enquisa para que avalíe, cunha puntuación entre o 1 e o 4, diferentes ítems respecto á organización e docencia do programa.

 

AVALIACIÓNS

 

CURSO ACADÉMICO 2018 – 2019

( 1-Mal     2- Normal     3-Ben     4-Moi ben )

 

  • Aspectos xerais:          3,3  

 

1.1. Organización e coordinación da actividade 1 2 3 4 3,6
1.2. Horario do curso 1 2 3 4 3,3
1.3. Prezo da matrícula 1 2 3 4 3
1.4. Estado das instalacións 1 2 3 4 2,9
1.5. Acceso ás instalacións 1 2 3 4 3,6

 

  • Docencia:     3,6

 

2.1. Correspondencia entre as expectativas e os resultados acadados 1 2 3 4 3,4
2.2. Interese dos contidos traballados 1 2 3 4 3,5
2.3. Aportación á túa formación 1 2 3 4 3,6
2.4. Contacto co profesorado 1 2 3 4 4
2.5. Outros (especificar) 1 2 3 4  

 

CURSO ACADÉMICO 2017 – 2018

( 1-Mal     2- Normal     3-Ben     4-Moi ben )

 

  • Aspectos xerais:      3,4

 

1.1. Organización e coordinación da actividade 1 2 3 4 4
1.2. Horario do curso 1 2 3 4 3,7
1.3. Prezo da matrícula 1 2 3 4 3,7
1.4. Estado das instalacións 1 2 3 4 3
1.5. Acceso ás instalacións 1 2 3 4 3

 

  • Docencia:    3,7

 

2.1. Correspondencia entre as expectativas e os resultados acadados 1 2 3 4 3,7
2.2. Interese dos contidos traballados 1 2 3 4 3,7
2.3. Aportación á túa formación 1 2 3 4 3,7
2.4. Contacto co profesorado 1 2 3 4 4
2.5. Outros (especificar) 1 2 3 4