Pasar por Nida, de R. Salgueiro (2017 – 2018)

REPARTO

(por orde de intervención)

Lara Pouso

Carmen Tomás

Icía Rodríguez

Mar Pérez

Noa Fernández

FICHA ARTÍSTICA

Asistencia técnica: RTA

Cartel e programa: Gerardo Fuentes

Textos e posta en escena: Roberto Salgueiro

 

“É unha estrada interminable que busca o horizonte, unha recta infinita de asfalto que atravesa o país dun extremo ao outro e que, coma min, parece buscar na distancia un lugar onde chegar.”

AGRADECEMENTOS

Miguel Gendre.

A duración da peza é de 64 minutos.  Apta para todos os públicos