DIRECCIÓN

Ao finalizar o curso académico realízase unha avaliación en común cos grupos de traballo e tamén outra persoal, onde se comentan e contrastan diferentes aspectos do desenvolvemento do programa.

Por outra parte, desde o curso académico 2017 – 2018 entrégase ao alumnado unha enquisa para que avalíe, cunha puntuación entre o 1 e o 4, diferentes aspectos relativos á organización e docencia do programa.

HISTÓRICO AVALIACIÓNS

CURSO ACADÉMICO 2021 – 2022

( 1-Mal                2- Normal                3-Ben                4-Moi ben )

Aspectos xerais:      3,3

1.1. Organización e coordinación da actividade               12343,5
1.2. Horario do curso                                                            12343,5
1.3. Prezo da matrícula                                                         12343,5
1.4. Estado das instalacións12342,5
1.5. Acceso ás instalacións12343,5

Docencia:     3,7

2.1. Correspondencia entre as expectativas e os resultados acadados12344
2.2. Interese dos contidos traballados12344
2.3. Aportación á túa formación12343,5
2.4. Contacto co profesorado12343,5

CURSO ACADÉMICO 2019 – 2020

( 1-Mal               2- Normal                3-Ben               4-Moi ben )

Aspectos xerais:  3,8

1.1. Organización e coordenación da actividade

1

2

3

4

4

1.2. Horario do curso

1

2

3

4

4

1.3. Prezo da matrícula

1

2

3

4

3

1.4. Estado das instalacións

1

2

3

4

4

1.5. Acceso ás instalacións

1

2

3

4

4

Docencia:  4

2.1. Correspondencia entre as expectativas e os resultados acadados

1

2

3

4

4

2.2. Interese dos contidos traballados

1

2

3

4

4

2.3. Aportación á túa formación

1

2

3

4

4

2.4. Contacto co profesorado

1

2

3

4

4

CURSO ACADÉMICO 2018 – 2019

( 1-Mal     2- Normal     3-Ben     4-Moi ben )

  • Aspectos xerais:        3,6 
1.1. Organización e coordinación da actividade12343,6
1.2. Horario do curso12343,6
1.3. Prezo da matrícula12343
1.4. Estado das instalacións12344
1.5. Acceso ás instalacións12343,6
  • Docencia:     3,9
2.1. Correspondencia entre as expectativas e os resultados acadados12343,6
2.2. Interese dos contidos traballados12344
2.3. Aportación á túa formación12344
2.4. Contacto co profesorado12344
2.5. Outros (especificar)1234 

 

CURSO ACADÉMICO 2017 – 2018

( 1-Mal     2- Normal     3-Ben     4-Moi ben )

  1. Aspectos xerais:      3
1.1. Organización e coordinación da actividade12342,7
1.2. Horario do curso12343,7
1.3. Prezo da matrícula12342,4
1.4. Estado das instalacións12343
1.5. Acceso ás instalacións12343,4
  1. Docencia:       3,8  
2.1. Correspondencia entre as expectativas e os resultados acadados12343,7
2.2. Interese dos contidos traballados12343,7
2.3. Aportación á túa formación12343,7
2.4. Contacto co profesorado12344
2.5. Outros (especificar)

 

Acceso a materias de traballo de interese

12344