SALA ROBERTO VIDAL BOLAÑO

Enderezo:

(Auditorio da Universidade, Avenida de Vigo, s/n.Campus Vida. 15782)

Sala de teatro Roberto Vidal Bolaño

É a sede da Aula de Teatro da USC e foi inaugurada en 2005. Está ubicada nun edificio anexo ao Auditorio da Universidade.
Nesta sala desenvólvese a programación pedagóxica, ademáis de servir como espazo de exhibición de espectáculos de pequeno formato.

Es la sede del Aula de Teatro de la USC y fue inaugurada en 2005. Está ubicada en un edificio anexo al Auditorio de la Universidad.
En esta sala se desarrolla la programación pedagógica, además de servir como espacio de exhibición de espectáculos de pequeño formato.

It is the headquarters of the Aula de Teatro of the USC and it was inaugurated in 2005. It is situaded the South Campus, near the Auditorium. In this room the Pedagogic programming takes place here, besides being an exhibition hall for small format spectacles.


PLANOS DA SALA

Sala de teatro Roberto Vidal Bolaño. Alzado A

Sala de teatro Roberto Vidal Bolaño. Planta

Sala de teatro Roberto Vidal Bolaño. Vestiarios

This slideshow requires JavaScript.


DOTACIÓN ILUMINACIÓN

8 PC Selecom 1000W

9 PC Strand Lighting 650W

4 Recortes ETC 50º 575W

5 PAR 64 nº 5 1000W

6 PAR 36

4 Candilexas 250W

4 Panoramas simétricos 500W

24 Ch. Dimmer Stairville D1210T / 2,5 Kw

Consola de iluminación Piccolo II S24 1000/24 submasters / 1024 ch.


 

DOTACIÓN SON

2 PA 500W

Etapa 500W

4 Lectores de CD / 2 USB

Mesa 6 ch.


 

Xogo de 6 patas , 3  de bambolinas e 1 telón de fondo

Linóleo negro


 

Sala de escenografía e atrezo

Sala de vestiario

Dous camerinos, baños e duchas